HAMSIAM.COM # NO.1 HAM COMMUNITY OF THAILAND

HAMSIAM KNOWLEDGE => APRS 145.525MHz => ข้อความที่เริ่มโดย: hs2tei ที่ 19 ธันวาคม 2011, 01:16:54หัวข้อ: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: hs2tei ที่ 19 ธันวาคม 2011, 01:16:54
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2554 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการอบรมและสอบฯ

พี่ nida หรือ hs1niv ได้ชวนผมมาร่วมพบปะสังสรรค์ประสาคนเล่นวิทยุ โดยนำอุปกรณ์ APRS

มาจัดแสดงในงาน เพื่อให้เพื่อนๆที่มาสอบได้เห็นว่า "วิทยุสมัครเล่นมีมากกว่าที่คุณคิด" นอกจากการคุยแล้ว

เรายังมีโหมดต่างๆ อีกมากมาย 


พี่ nida นำส่วนของ HF และ ดาวเทียมมาสาธิต ส่วนผมรับงาน APRS

ตามระเบียบ (ไม่รู้ใครร่างระเบียบนี้ไว้)


งานอบอุ่นครับ พี่ๆกลุ่มตะวันเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาการประจำจังหวัดเชียงใหม่ นำอุปกรณ์เครื่องมือ

มาบริการตรวจเช็ควิทยุ และวัดสายอากาศให้เพื่อนๆฟรี


ฝรั่งมานั่งเคาะมอสให้ฟัง มาติดต่อต่างประเทศให้ดู พี่ๆมานั่งแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร

ของวิทยุสมัครเล่น  ได้ความรู้ ได้เพื่อน ได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆ  เลยเก็บภาพมาฝากครับ

(http://upic.me/i/9u/dsc_0001_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335698)
(http://upic.me/i/5c/dsc_0002_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335699)
(http://upic.me/i/1r/0dsc_0003_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335700)
(http://upic.me/i/gc/dsc_0004_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335702)
(http://upic.me/i/1m/dsc_0006_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335703)
(http://upic.me/i/ed/0dsc_0009_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335705)
(http://upic.me/i/fd/dsc_0016_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335707)
(http://upic.me/i/dx/dsc_0017_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335708)
(http://upic.me/i/2q/0dsc_0018_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335711)
(http://upic.me/i/m6/dsc_0019_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335712)
(http://upic.me/i/mj/dsc_0020_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335713)
(http://upic.me/i/z1/dsc_0021_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335715)
(http://upic.me/i/hz/dsc_0023_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335716)
(http://upic.me/i/ir/dsc_0024_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335717)
(http://upic.me/i/d3/dsc_0025_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335718)
(http://upic.me/i/k8/dsc_0026_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335719)
(http://upic.me/i/u1/dsc_0027_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335722)
(http://upic.me/i/4q/1dsc_0028_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335725)
(http://upic.me/i/be/dsc_0029_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335726)
(http://upic.me/i/ts/dsc_0030_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335729)
(http://upic.me/i/97/0dsc_0031_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335731)
(http://upic.me/i/td/dsc_0032_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335732)
(http://upic.me/i/g0/0dsc_0034_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335734)
(http://upic.me/i/6i/dsc_0035_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335737)
(http://upic.me/i/9x/dsc_0036_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335739)
(http://upic.me/i/01/0dsc_0038_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335741)
(http://upic.me/i/9u/dsc_0039_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335742)
(http://upic.me/i/y3/dsc_0041_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335746)
(http://upic.me/i/3h/dsc_0043_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335748)
(http://upic.me/i/aq/dsc_0044_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335752)
(http://upic.me/i/j9/dsc_0045_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335754)
(http://upic.me/i/4o/dsc_0046_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335759)
(http://upic.me/i/ju/0dsc_0048_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335761)
(http://upic.me/i/62/0dsc_0049_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335765)
(http://upic.me/i/ms/0dsc_0051_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335767)
(http://upic.me/i/te/0dsc_0052_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335770)
(http://upic.me/i/2u/dsc_0053_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335771)
(http://upic.me/i/2q/dsc_0054_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335773)
(http://upic.me/i/ut/dsc_0055_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335778)
(http://upic.me/i/7d/dsc_0056_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335779)
(http://upic.me/i/km/0dsc_0057_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335780)
(http://upic.me/i/3o/0dsc_0058_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335781)
(http://upic.me/i/26/dsc_0059_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335784)
(http://upic.me/i/gq/dsc_0060_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335785)
(http://upic.me/i/93/dsc_0061_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335788)
(http://upic.me/i/s2/dsc_0062_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335791)
(http://upic.me/i/i2/dsc_0064_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335795)
(http://upic.me/i/fz/dsc_0065_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335804)
(http://upic.me/i/vv/dsc_0066_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335810)
(http://upic.me/i/pp/dsc_0067_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335814)
(http://upic.me/i/sg/0dsc_0068_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335818)
(http://upic.me/i/5j/dsc_0069_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335822)
(http://upic.me/i/aa/dsc_0070_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335829)
(http://upic.me/i/kt/dsc_0071_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335833)
(http://upic.me/i/j7/0dsc_0072_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335835)
(http://upic.me/i/0l/dsc_0073_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335839)
(http://upic.me/i/dd/dsc_0074_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335847)
(http://upic.me/i/wc/dsc_0075_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335851)
(http://upic.me/i/yr/dsc_0076_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335855)
(http://upic.me/i/qe/dsc_0077_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335857)
(http://upic.me/i/4b/0dsc_0078_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335862)
(http://upic.me/i/ya/0dsc_0079_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335868)
(http://upic.me/i/mz/dsc_0080_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335869)
(http://upic.me/i/s4/dsc_0081_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335881)
(http://upic.me/i/va/dsc_0082_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335886)
(http://upic.me/i/np/dsc_0083_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335890)
(http://upic.me/i/vg/dsc_0084_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335893)
(http://upic.me/i/ub/dsc_0085_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335895)
(http://upic.me/i/x9/dsc_0087_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335897)
(http://upic.me/i/wv/dsc_0088_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335899)
(http://upic.me/i/8y/dsc_0089_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335900)
(http://upic.me/i/gq/0dsc_0090_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335902)
(http://upic.me/i/p0/dsc_0091_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335903)
(http://upic.me/i/i3/dsc_0092_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335904)
(http://upic.me/i/vo/0dsc_0093_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335906)
(http://upic.me/i/fc/dsc_0094_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335910)
(http://upic.me/i/np/0dsc_0095_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335911)
(http://upic.me/i/hp/dsc_0096_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335913)
(http://upic.me/i/tj/dsc_0097_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335915)
(http://upic.me/i/av/dsc_0098_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335918)
(http://upic.me/i/ry/dsc_0099_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335925)
(http://upic.me/i/qa/dsc_0100_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335928)
(http://upic.me/i/7y/0dsc_0101_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335929)
(http://upic.me/i/5y/dsc_0102_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335932)
(http://upic.me/i/yc/dsc_0103_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335935)
(http://upic.me/i/yn/dsc_0105_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335937)
(http://upic.me/i/qc/dsc_0106_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335938)
(http://upic.me/i/7e/dsc_0107_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335941)
(http://upic.me/i/ai/0dsc_0108_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335945)
(http://upic.me/i/b3/0dsc_0109_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335947)
(http://upic.me/i/7b/dsc_0110_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335949)
(http://upic.me/i/ua/dsc_0111_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335951)
(http://upic.me/i/rt/dsc_0112_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335952)
(http://upic.me/i/k4/dsc_0113_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335953)
(http://upic.me/i/vt/dsc_0114_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335954)
(http://upic.me/i/vz/dsc_0115_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335956)
(http://upic.me/i/ll/dsc_0116_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335959)
(http://upic.me/i/ig/dsc_0117_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335963)
(http://upic.me/i/wr/dsc_0118_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335964)
(http://upic.me/i/cp/0dsc_0119_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335967)
(http://upic.me/i/6j/dsc_0122_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335968)
(http://upic.me/i/nq/dsc_0123_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335971)
(http://upic.me/i/fr/0dsc_0124_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335975)
(http://upic.me/i/jo/dsc_0125_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335977)
(http://upic.me/i/h3/dsc_0126_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335978)
(http://upic.me/i/uj/dsc_0127_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335980)
(http://upic.me/i/7x/dsc_0129_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335982)
(http://upic.me/i/mh/dsc_0130_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335983)
(http://upic.me/i/y9/0dsc_0131_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335984)
(http://upic.me/i/4z/dsc_0132_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335987)
(http://upic.me/i/aa/dsc_0133_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335988)
(http://upic.me/i/b6/dsc_0134_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335989)
(http://upic.me/i/wx/0dsc_0135_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335993)
(http://upic.me/i/s7/dsc_0136_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335994)
(http://upic.me/i/3r/dsc_0137_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336001)
(http://upic.me/i/1v/dsc_0138_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336009)
(http://upic.me/i/or/dsc_0139_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336018)
(http://upic.me/i/zr/0dsc_0140_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336026)
(http://upic.me/i/7e/dsc_0141_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336029)
(http://upic.me/i/mz/dsc_0142_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336030)
(http://upic.me/i/gn/dsc_0143_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336036)
(http://upic.me/i/ar/dsc_0144_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336041)
(http://upic.me/i/4t/dsc_0145_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336048)
(http://upic.me/i/25/0dsc_0146_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336056)
(http://upic.me/i/65/dsc_0147_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336060)
(http://upic.me/i/gr/0dsc_0148_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336063)
(http://upic.me/i/g4/dsc_0149_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336065)
(http://upic.me/i/jl/dsc_0150_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336068)
(http://upic.me/i/yn/dsc_0151_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336071)
(http://upic.me/i/1p/dsc_0152_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336075)
(http://upic.me/i/it/dsc_0153_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336082)
(http://upic.me/i/dz/dsc_0154_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336087)
(http://upic.me/i/4g/dsc_0155_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336095)
(http://upic.me/i/y7/dsc_0156_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336108)
(http://upic.me/i/2c/dsc_0158_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336111)
(http://upic.me/i/r9/dsc_0159_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336117)
(http://upic.me/i/9g/dsc_0160_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336126)
(http://upic.me/i/p8/dsc_0161_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336135)
(http://upic.me/i/54/dsc_0162_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336147)
(http://upic.me/i/x7/dsc_0163_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336149)
(http://upic.me/i/kz/dsc_0164_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336160)
(http://upic.me/i/s8/dsc_0165_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336162)
(http://upic.me/i/ie/0dsc_0166_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336168)
(http://upic.me/i/my/dsc_0167_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336172)
(http://upic.me/i/hy/0dsc_0168_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336177)
(http://upic.me/i/oe/dsc_0169_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336183)
(http://upic.me/i/jx/dsc_0170_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336187)
(http://upic.me/i/x2/dsc_0172_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336188)
(http://upic.me/i/yq/0dsc_0173_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336190)
(http://upic.me/i/1o/dsc_0174_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336192)
(http://upic.me/i/lv/dsc_0175_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336197)
(http://upic.me/i/hj/dsc_0176_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336206)
(http://upic.me/i/nw/0dsc_0177_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336209)
(http://upic.me/i/e0/0dsc_0178_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336211)
(http://upic.me/i/g4/dsc_0179_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336214)
(http://upic.me/i/9n/0dsc_0180_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336218)
(http://upic.me/i/8t/dsc_0181_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336219)
(http://upic.me/i/8o/dsc_0182_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336220)
(http://upic.me/i/24/dsc_0183_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336222)
(http://upic.me/i/t2/dsc_0184_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336223)
(http://upic.me/i/rh/dsc_0185_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336224)
(http://upic.me/i/gg/dsc_0186_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336225)
(http://upic.me/i/12/dsc_0187_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336232)
(http://upic.me/i/ci/0dsc_0188_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336239)
(http://upic.me/i/9h/dsc_0189_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336241)
(http://upic.me/i/7d/dsc_0190_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336243)
(http://upic.me/i/yq/dsc_0191_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336246)
(http://upic.me/i/w4/dsc_0192_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336248)
(http://upic.me/i/st/0dsc_0193_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336250)
(http://upic.me/i/zo/dsc_0194_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336253)
(http://upic.me/i/68/dsc_0195_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336257)
(http://upic.me/i/1s/dsc_0197_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336259)
(http://upic.me/i/ds/dsc_0198_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336263)
(http://upic.me/i/7t/0dsc_0199_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336267)
(http://upic.me/i/9o/dsc_0201_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336270)
(http://upic.me/i/xz/dsc_0202_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336278)
(http://upic.me/i/it/dsc_0203_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336282)
(http://upic.me/i/qm/dsc_0204_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336289)
(http://upic.me/i/fw/dsc_0206_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336291)
(http://upic.me/i/lb/dsc_0207_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336294)
(http://upic.me/i/xp/dsc_0208_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336296)
(http://upic.me/i/bf/dsc_0209_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336299)
(http://upic.me/i/48/0dsc_0210_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336300)
(http://upic.me/i/zj/dsc_0211_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336303)
(http://upic.me/i/3r/dsc_0212_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336306)
(http://upic.me/i/7p/dsc_0213_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336308)
(http://upic.me/i/ym/dsc_0214_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336314)
(http://upic.me/i/3n/dsc_0215_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336319)
(http://upic.me/i/ba/dsc_0216_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336323)
(http://upic.me/i/ou/dsc_0217_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336327)
(http://upic.me/i/bp/dsc_0218_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336332)
(http://upic.me/i/z8/dsc_0219_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336339)
(http://upic.me/i/ok/dsc_0220_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336343)
(http://upic.me/i/1y/dsc_0222_resize.jpg) (http://upic.me/show/31336347)

ขอบคุณ hs5igy ลำปางและทีมงาน มาช่วยให้คำแนะนำให้ความรู้เพื่อนๆ รวมทั้งบริการปรับเสียงแทรกเกอร์ในรถให้เพื่อนสมาชิก
รวมทั้งให้ยืมอุปกรณ์แทรกเกอร์แบบต่างๆ มาแสดงในงานให้ตื่นตาตื่นใจ


(http://upic.me/i/kr/k7hc1.jpg) (http://upic.me/show/31336474)
(http://upic.me/i/b3/ssqc2.jpg) (http://upic.me/show/31336476)


ขอบคุณ hs5qad หรือท่าน extomen ที่เสียสละเวลามาช่วยจัดอุปกรณ์และช่วยให้คำแนะนำกับเพื่อนๆ
รวมทั้งสำหรับอาหารมือพิเศษ สำหรับร้านลาบขมป่าตัน ที่รสแซบสุดๆ สมเป็นร้านลาบเหนือขึ้นชื่อของเมือง

(http://upic.me/i/y9/0dsc_0131_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335984)

ที่สำคัญที่สุดขอบคุณ hs1niv หรือพี่ nida ที่ชวนมาพบประสบการณ์ที่ดีครั้งนี้ครับ


(http://upic.me/i/k8/dsc_0026_resize.jpg) (http://upic.me/show/31335719)


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: HS3XDB ที่ 19 ธันวาคม 2011, 01:49:03
สุดยอด ลุยเดี่ยวเลย  :D
พรุ่งนี้อย่าลืมรูปอะไรที่มันใหญ่ๆ ด้วยครับพี่  ;D


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: hs2tei ที่ 19 ธันวาคม 2011, 01:57:03
http://www.hs5ac.net/smf1112/smf/index.php?topic=414.0

http://www.youtube.com/watch?v=r5jwZOkUBHU

พรุ่งนี้จะขอไปชมเจ้านี่หน่อยว่าของที่ใหญ่สุดๆ ในเอเชีย แต่มาอยู่บ้านเรา

ด้วยเงินลงทุนกว่า 10 ล้านบาทของนักวิทยุคนเดียว เพื่อให้เพื่อนๆเล่นกัน

กับสายอากาศเนื้อที่ 13 ไร่ ซื้อที่เพื่อจะทำสายอากาศอย่างเดียวมันจะขนาดไหน

ของแบบนี้ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นในเมืองไทย ต้องรีบไปชม


ไม่ใช่มีเงินก็ทำได้ ต้องบ้าด้วย...555


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: xtomen ที่ 19 ธันวาคม 2011, 02:25:57
ขอบคุณครับ

ผมเป็นคนพูดน้อย


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: hs5lvo ที่ 19 ธันวาคม 2011, 04:37:56
 ;) ;) ;)ดีใจที่ได้สนทนาดว้ยน้ะครับได้เจอตัวเป็นๆละคงมีโอกาศได้เจอกันอีกน้ะครับ


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: E27FKQ ที่ 19 ธันวาคม 2011, 11:14:04
สายอากาศยักษ์ เห็นแล้วอึ้ง...


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: E27FBI ที่ 19 ธันวาคม 2011, 11:28:12
APRS จัดกันเต็มๆตระเวนทั่วไทยจริงๆ   :o 8)


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: nida ที่ 19 ธันวาคม 2011, 11:32:15
โอว...ขยันลงภาพจริงๆ เยอะเสียจนคอมฯผมแฮ๊งค์

งานนี้ ถ้าไม่ได้ HS2TEI-9 ที่ตั้งใจมาช่วยอย่างเต็มที่ ก็คงไม่ออกมาตื่นตาตื่นใจแบบนี้ครับ น้องเต้ยเต็ม ๑๐๐ จริงๆ ทั้งที่เป็นวิทยากรรับเชิญแต่มาถึงก่อนเจ้าภาพทุกวัน ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์พร้อมตั้งแต่เช้าตรู่ ที่น่าทึ่งก็คือ ในรถแค็ปติว่าคันนั้น ทุกอย่างครบจริงๆ เหมือนรถโดเรม่อนยังไงยังงั้นเลย

งานนี้ได้ HS2TEI มาคนเดียว เจ้าภาพสบายไปแล้วครึ่งหนึ่งครับ  ;D

ปล.กำลังหลอกล่อให้อยู่ต่อถึงวันพุธ ไปช่วยกันขึ้นสายโคแอ๊กซ์ฯของสถานียักษ์


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: E28KA ที่ 19 ธันวาคม 2011, 11:48:30
เสียดายไม่ได้ไป ปีหน้า มาจัดที่เชียงรายนะครับ


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ADD//LP ที่ 19 ธันวาคม 2011, 11:57:50
โอว...ขยันลงภาพจริงๆ เยอะเสียจนคอมฯผมแฮ๊งค์

งานนี้ ถ้าไม่ได้ HS2TEI-9 ที่ตั้งใจมาช่วยอย่างเต็มที่ ก็คงไม่ออกมาตื่นตาตื่นใจแบบนี้ครับ น้องเต้ยเต็ม ๑๐๐ จริงๆ ทั้งที่เป็นวิทยากรรับเชิญแต่มาถึงก่อนเจ้าภาพทุกวัน ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์พร้อมตั้งแต่เช้าตรู่ ที่น่าทึ่งก็คือ ในรถแค็ปติว่าคันนั้น ทุกอย่างครบจริงๆ เหมือนรถโดเรม่อนยังไงยังงั้นเลย

งานนี้ได้ HS2TEI มาคนเดียว เจ้าภาพสบายไปแล้วครึ่งหนึ่งครับ  ;D

ปล.กำลังหลอกล่อให้อยู่ต่อถึงวันพุธ ไปช่วยกันขึ้นสายโคแอ๊กซ์ฯของสถานียักษ์
เสียดายไม่ได้ขึ้นไป


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: Mahartep171-HS3TJB ที่ 19 ธันวาคม 2011, 12:56:59
ขอบคุณ ภาพงามๆ  ที่นำมาให้ชม เหมือนได้ไปชมกับตาเลย เดินทางปลอดภัยนะครับ


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: e20kxe ที่ 19 ธันวาคม 2011, 13:17:18
ภาพเยอะมาก เต็มอิ่มเลยครับ ได้เจอและสนทนาตัวเป็นกับ HS2TEI และ ท่าน nida
และอีกหลาย ๆ ท่าน ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลย โดยเฉพาะ APRS
ขอบคุณสำหรับความทุ่มเทที่มีให้กับวงการวิทยุสมัครเล่น จนผมทึ่งไปเลย
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: HS9BZG ที่ 19 ธันวาคม 2011, 13:28:35
คงทำให้มีเพื่อนสมาชิกสนใจ APRS กระจายไปทางภาคเหนือมากขึ้นอีกเยอะนะครับ

รู้จักพี่ Nida มาเกือบสิบปีได้ เพิ่งเคยเห็นหน้านี่แหละครับ


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้กองนนทรี ที่ 19 ธันวาคม 2011, 13:34:25
เชฟ แคพติว่า สีดำ เสา 3 ต้น นั่นของใครน้า เห็นไปพักที่ ร.ร.รอยัล พรรณราย หน่ะ  ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: Length ที่ 19 ธันวาคม 2011, 16:27:05
เชฟ แคพติว่า สีดำ เสา 3 ต้น นั่นของใครน้า เห็นไปพักที่ ร.ร.รอยัล พรรณราย หน่ะ  ;D ;D ;D

ปกติก่อนเลี้ยวเข้าผมจะปิด Track ในรถนะ  :(

โอ้..อ้าว ... ลืมไป คนละกรณี  ;D  พักผ่อนให้เพียงพอครับ เห็นล้อหมุนบ่อย  :)


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: MR.TOMMY ที่ 19 ธันวาคม 2011, 19:57:23
 ;D  เสียดายจัง  ที่ไม่ได้ไป   ร่วมงาน   


หัวข้อ: ภาพเสา HF ยักษ์
เริ่มหัวข้อโดย: hs2tei ที่ 20 ธันวาคม 2011, 14:34:29
เก็บภาพสายอากาศ HF ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย กับเงินลงทุนสิบล้านบาท สร้างฟาร์มสายอากาศยักษ์

ต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของฟาร์ม มีอาคารสถานีออกอากาศ ซึ่งเจ้าของไม่ได้อยู่เล่น แต่สร้างไว้

ให้เป็น club station เมืองเชียงใหม่ ถือเป็นบุญที่ได้เห็นของจริง ปกติภาพแบบนี้ต้องดูใน youtube

พรุ่งนี้เจ้าของสถานีจะมาติดตั้งเสาเพิ่ม ผมขอขอไปมีส่วนร่วมช่วยยกเสา ขันน็อต เป็นประวัติศาสตร์ไว้

จะเก็บภาพมาให้ชมเพิ่มเติมครับ ชมที่เสร็จแล้วไปก่อนครับ

(http://upic.me/i/sv/dsc_0001_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372776)
(http://upic.me/i/ov/dsc_0002_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372784)
(http://upic.me/i/my/dsc_0003_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372795)
(http://upic.me/i/oq/dsc_0004_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372800)
(http://upic.me/i/v6/dsc_0005_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372803)
(http://upic.me/i/no/dsc_0006_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372812)
(http://upic.me/i/7p/dsc_0007_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372827)
(http://upic.me/i/m8/dsc_0008_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372835)
(http://upic.me/i/nq/dsc_0009_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372843)
(http://upic.me/i/x0/dsc_0011_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372847)
(http://upic.me/i/w8/dsc_0012_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372853)
(http://upic.me/i/tp/0dsc_0014_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372858)
(http://upic.me/i/22/dsc_0015_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372865)
(http://upic.me/i/ut/dsc_0016_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372871)
(http://upic.me/i/m3/dsc_0017_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372877)
(http://upic.me/i/xc/dsc_0018_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372880)
(http://upic.me/i/2n/0dsc_0019_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372883)
(http://upic.me/i/f0/dsc_0020_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372890)
(http://upic.me/i/ej/dsc_0021_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372896)
(http://upic.me/i/vr/0dsc_0022_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372901)
(http://upic.me/i/qg/dsc_0023_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372910)
(http://upic.me/i/xe/0dsc_0024_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372918)
(http://upic.me/i/ah/dsc_0025_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372934)
(http://upic.me/i/x2/dsc_0026_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372947)
(http://upic.me/i/60/dsc_0027_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372948)
(http://upic.me/i/1z/dsc_0028_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372954)
(http://upic.me/i/20/dsc_0029_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372957)
(http://upic.me/i/kj/dsc_0030_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372961)
(http://upic.me/i/ft/dsc_0031_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372972)
(http://upic.me/i/jw/dsc_0032_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372975)
(http://upic.me/i/zk/dsc_0033_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372978)
(http://upic.me/i/qq/dsc_0034_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372979)
(http://upic.me/i/x6/dsc_0035_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372981)
(http://upic.me/i/7n/dsc_0036_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372983)
(http://upic.me/i/8k/0dsc_0037_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372986)
(http://upic.me/i/yy/dsc_0038_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372987)
(http://upic.me/i/6w/0dsc_0039_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372989)
(http://upic.me/i/rl/1dsc_0040_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372990)
(http://upic.me/i/ru/dsc_0041_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372991)
(http://upic.me/i/42/dsc_0042_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372995)
(http://upic.me/i/qp/dsc_0043_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372998)
(http://upic.me/i/8n/0dsc_0045_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372999)
(http://upic.me/i/z1/dsc_0046_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373007)
(http://upic.me/i/az/dsc_0047_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373019)
(http://upic.me/i/82/0dsc_0048_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373023)
(http://upic.me/i/j9/0dsc_0049_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373028)
(http://upic.me/i/rf/dsc_0050_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373035)
(http://upic.me/i/h9/0dsc_0051_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373045)
(http://upic.me/i/68/0dsc_0052_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373049)
(http://upic.me/i/6m/dsc_0053_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373054)
(http://upic.me/i/vw/dsc_0054_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373057)
(http://upic.me/i/ty/dsc_0055_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373060)
(http://upic.me/i/ju/dsc_0056_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373068)
(http://upic.me/i/kk/dsc_0057_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373078)


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: E27FBI ที่ 20 ธันวาคม 2011, 15:04:15
เมืองไทยมีแบบนี้ด้วยเหรอไว้มีโอกาสไปเยี่ยมชมครับ

อยากเห็นข้างใน HS2TEI จัดหน่อย


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: hs2tei ที่ 20 ธันวาคม 2011, 15:07:51
เมืองไทยมีแบบนี้ด้วยเหรอไว้มีโอกาสไปเยี่ยมชมครับ

อยากเห็นข้างใน HS2TEI จัดหน่อย

พรุ่งนี้ได้มีโอกาสเจอเจ้าของสถานีน่าจะได้เห็นอะไรดีๆ รู้สึกเครื่องจะยังไม่มาครับพี่ สายอากาศก็ยังอีกหลายต้น

ขนาดที่เรียกว่า 13 ไร่เต็ม ซื้อเพื่อจัดสร้างสายอากาศอย่างเดียว :D


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: E28KA ที่ 20 ธันวาคม 2011, 16:05:00
อยู่ใกล้ๆ บ้านแท้ๆ แต่ไม่เคยไปดูเลย ต้องลองไป


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: xtomen ที่ 20 ธันวาคม 2011, 16:26:27
จะพยายามไปให้ทัน ในช่วงบ่าย


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: E27FBI ที่ 20 ธันวาคม 2011, 16:57:22
พรุ่งนี้อย่าลืมเก็บภาพมาให้ชมกันบ้างนะครับ


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: e20kxe ที่ 20 ธันวาคม 2011, 19:18:49
อะโย๊ะโย๋วว ....อยู่เชียงใหม่เหรอครับเนี่ย โอ้วมายก๊อดดด ต้องหาโอกาสไปชมซะหน่อยแล้ว

หมุนที ทั้งทาวเวอร์เลย ..ขอบคุณสำหรับภาพครับพี่เต้ย


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: HS3XDB ที่ 20 ธันวาคม 2011, 23:05:15
ชอบรูปนี้ สวยดี ว่างๆ เลยจับทำ QSL CARD (พอคร่าวๆ) ;D

(http://upic.me/i/id/dsc_0011_resize.jpg) (http://upic.me/show/31388241)


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: hs2tei ที่ 20 ธันวาคม 2011, 23:51:14
กลับไปขอจัดพิมพ์กันเลยดีกว่า ปีใหม่จะจัด DX ระหว่างเที่ยว แจก QSL ไปเรื่อยๆ


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: HS3XDB ที่ 21 ธันวาคม 2011, 00:45:21
กลับไปขอจัดพิมพ์กันเลยดีกว่า ปีใหม่จะจัด DX ระหว่างเที่ยว แจก QSL ไปเรื่อยๆ


ฮาๆ อันนี้ทำแบบคร่าวๆ ครับพี่ ชอบรูปไหนบอกมาเลย จัดให้  ;D


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: Hs5-XDD ที่ 08 มกราคม 2012, 23:45:14
ของใครเนี๊ยะใหญ่มากเลย


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: xtomen ที่ 09 มกราคม 2012, 16:30:23
กลับไปขอจัดพิมพ์กันเลยดีกว่า ปีใหม่จะจัด DX ระหว่างเที่ยว แจก QSL ไปเรื่อยๆ


ฮาๆ อันนี้ทำแบบคร่าวๆ ครับพี่ ชอบรูปไหนบอกมาเลย จัดให้  ;D

ฝีมือ ps ขั้นเทพ


หัวข้อ: Re: ภาพเสา HF ยักษ์
เริ่มหัวข้อโดย: Hs5-XDD ที่ 09 มกราคม 2012, 22:11:20

เก็บภาพสายอากาศ HF ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย กับเงินลงทุนสิบล้านบาท สร้างฟาร์มสายอากาศยักษ์

ต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของฟาร์ม มีอาคารสถานีออกอากาศ ซึ่งเจ้าของไม่ได้อยู่เล่น แต่สร้างไว้

ให้เป็น club station เมืองเชียงใหม่ ถือเป็นบุญที่ได้เห็นของจริง ปกติภาพแบบนี้ต้องดูใน youtube

พรุ่งนี้เจ้าของสถานีจะมาติดตั้งเสาเพิ่ม ผมขอขอไปมีส่วนร่วมช่วยยกเสา ขันน็อต เป็นประวัติศาสตร์ไว้

จะเก็บภาพมาให้ชมเพิ่มเติมครับ ชมที่เสร็จแล้วไปก่อนครับ

(http://upic.me/i/sv/dsc_0001_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372776)
(http://upic.me/i/ov/dsc_0002_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372784)
(http://upic.me/i/my/dsc_0003_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372795)
(http://upic.me/i/oq/dsc_0004_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372800)
(http://upic.me/i/v6/dsc_0005_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372803)
(http://upic.me/i/no/dsc_0006_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372812)
(http://upic.me/i/7p/dsc_0007_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372827)
(http://upic.me/i/m8/dsc_0008_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372835)
(http://upic.me/i/nq/dsc_0009_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372843)
(http://upic.me/i/x0/dsc_0011_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372847)
(http://upic.me/i/w8/dsc_0012_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372853)
(http://upic.me/i/tp/0dsc_0014_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372858)
(http://upic.me/i/22/dsc_0015_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372865)
(http://upic.me/i/ut/dsc_0016_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372871)
(http://upic.me/i/m3/dsc_0017_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372877)
(http://upic.me/i/xc/dsc_0018_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372880)
(http://upic.me/i/2n/0dsc_0019_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372883)
(http://upic.me/i/f0/dsc_0020_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372890)
(http://upic.me/i/ej/dsc_0021_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372896)
(http://upic.me/i/vr/0dsc_0022_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372901)
(http://upic.me/i/qg/dsc_0023_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372910)
(http://upic.me/i/xe/0dsc_0024_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372918)
(http://upic.me/i/ah/dsc_0025_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372934)
(http://upic.me/i/x2/dsc_0026_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372947)
(http://upic.me/i/60/dsc_0027_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372948)
(http://upic.me/i/1z/dsc_0028_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372954)
(http://upic.me/i/20/dsc_0029_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372957)
(http://upic.me/i/kj/dsc_0030_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372961)
(http://upic.me/i/ft/dsc_0031_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372972)
(http://upic.me/i/jw/dsc_0032_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372975)
(http://upic.me/i/zk/dsc_0033_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372978)
(http://upic.me/i/qq/dsc_0034_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372979)
(http://upic.me/i/x6/dsc_0035_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372981)
(http://upic.me/i/7n/dsc_0036_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372983)
(http://upic.me/i/8k/0dsc_0037_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372986)
(http://upic.me/i/yy/dsc_0038_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372987)
(http://upic.me/i/6w/0dsc_0039_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372989)
(http://upic.me/i/rl/1dsc_0040_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372990)
(http://upic.me/i/ru/dsc_0041_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372991)
(http://upic.me/i/42/dsc_0042_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372995)
(http://upic.me/i/qp/dsc_0043_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372998)
(http://upic.me/i/8n/0dsc_0045_resize.jpg) (http://upic.me/show/31372999)
(http://upic.me/i/z1/dsc_0046_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373007)
(http://upic.me/i/az/dsc_0047_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373019)
(http://upic.me/i/82/0dsc_0048_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373023)
(http://upic.me/i/j9/0dsc_0049_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373028)
(http://upic.me/i/rf/dsc_0050_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373035)
(http://upic.me/i/h9/0dsc_0051_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373045)
(http://upic.me/i/68/0dsc_0052_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373049)
(http://upic.me/i/6m/dsc_0053_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373054)
(http://upic.me/i/vw/dsc_0054_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373057)
(http://upic.me/i/ty/dsc_0055_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373060)
(http://upic.me/i/ju/dsc_0056_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373068)
(http://upic.me/i/kk/dsc_0057_resize.jpg) (http://upic.me/show/31373078)
ใหญ่มาก ๆ ๆ ๆ ๆ


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเอ๋ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2013, 13:24:50
ชอบรูปนี้ สวยดี ว่างๆ เลยจับทำ QSL CARD (พอคร่าวๆ) ;D

(http://upic.me/i/id/dsc_0011_resize.jpg) (http://upic.me/show/31388241)

รูป QSL CARD นี้สวยจริงๆ

เครดิตพี่เต้ย hs2tei
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
(http://upic.me/i/3r/logoeast.jpg)
Standby145.3375 Mhz FM  โทร 086-1533-400
153RT455 CQ DX 27.555 MHz


HAM หลายท่านที่สนใจโทคโนโลยีวิทยุสื่อสาร APRS
[Automatic Packet/Position Reporting System]


(http://upic.me/i/9l/wachirawit_aprs8small.jpg)(http://upic.me/i/zj/wachirawit_aprs1asmall.jpg)(http://upic.me/i/em/wachirawit_aprs1bsmall.jpg)


(http://upic.me/i/dy/wachirawit_aprs1csmall.jpg)


(http://SPAMER/uploadpic/2011/12/21/2/hamcr-2011-12-21-1324410498-10086649621823864388.gif)(http://SPAMER/uploadpic/2011/12/21/2/hamcr-2011-12-21-1324408987-540537130200814297.gif)

(http://SPAMER/uploadpic/2011/12/21/2/hamcr-2011-12-21-1324408987-540537130200814297.gif)(http://SPAMER/uploadpic/2011/12/21/2/hamcr-2011-12-21-1324408036-43329083217493271.gif)

         
(http://SPAMER/uploadpic/2011/12/21/2/hamcr-2011-12-21-1324409860-1550699461913226437.gif)

(http://upic.me/i/sf/hamcr-2011-12-21-1324408036-43329083217493271small.gif) (http://upic.me/show/43240922)


(http://upic.me/i/u5/hamcr-2011-12-21-1324409860-1550699461913226437small.gif) (http://upic.me/show/43240952)

(http://upic.me/i/fi/hamcr-2011-12-21-1324410498-10086649621823864388small.gif) (http://upic.me/show/43240958)


(http://upic.me/i/g4/hamcr-2011-12-21-1324408987-540537130200814297small.gif) (http://upic.me/show/43240935)


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: E27FBI ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2013, 20:59:47
น่าจะเอา iGate ไปฝากไว้สักต้นนึงนะครับ


หัวข้อ: Re: APRS ROAD SHOW ON CHINGMAI โชว์เทคโนโลยี APRS ที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: nida ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2013, 22:42:23
น่าจะเอา iGate ไปฝากไว้สักต้นนึงนะครับ

ฝรั่งเจ้าของก็บอกเหมือนกันครับ ถามว่าจะเอาแผงไปวางมั้ย แต่ปัญหาคือ คนปีนกับสายนำสัญญาณ 555
ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ�
ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ�


Webmaster Earn Money! By Affiliate Program 100% Pay
www.samuismile.com