HAMSIAM.COM # NO.1 HAM COMMUNITY OF THAILAND
25 มีนาคม 2019, 15:29:59 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: 1. อย่าเน้นข้อความด้วยอักษร หรือ เครื่องหมายพิเศษ เช่น +++, !!!,***, ((ขายด่วน)) ฯลฯ
2. อย่าเว้นวรรคตัวอักษรเพื่อเรียกร้องความสนใจ เช่น ข า ย สิ น ค้า ด่ ว น แ ล้ ว วั น นี้ ฯลฯ
3. อย่าโฆษณา Website หรือมี url ที่หัวข้อโฆษณา และในรายละเอียดรวมทั้งลายเซ็น
(มิเช่นนั้นประกาศของท่านจะเข้าข่ายผิดกฏ และ อาจถูกลบโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า)
Google
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
www.two-meter.com http://thaiebayshop.com www.tenmetershop.com
www.siamradio-it.com www.richwave.net www.amornhamradio.com
http://www.hamsiam.com advertise @ hamsiam.com scmshop
www.spy-thai.com
HOW TO UPLOAD PICTURE


หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ขยายระยะเวลาการขอรับใบอนุญาต ออกไปอีก ๓o วัน เฉพาะภาคใต้ ๑๖ จังหวัด  (อ่าน 563 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
hs8iye
Hero Member
*****
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 720


081-5979632


เว็บไซต์
« เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2017, 19:28:45 »

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค ๔
เลขที่ ๘๙/๑ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หนังสือที่ สทช ๓oo๙/o๗๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o

เรื่อง.ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัคเล่น

           สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค ๔ (สำนักงาน กสทช. ภาค ๔) ได้เสนอเรื่องขอขยายระยะเวลาการขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่และประสงค์จะใช้สัญญาณเรียกขานเดิม กรณีถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขาน
เพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔ รวมจำนวน ๑๖ จังหวัดได้รับการขยายระยะเวลาการขอรับใบอนุญาตดังกล่าวออกไปอีก ๓o วัน 
         และต่อมาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖o เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. โดยเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตดำเนินการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต ของผู้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่และประสงค์จะใช้สัญญาณเรียกขานเดิม กรณีถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขาน ในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้รวมจำนวน ๑๖ จังหวัดได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส
        โดยให้ดำเนินการความในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ “ ในกรณีผู้ใดไม่อาจกระทำการอย่างหนื่งอย่างใด ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายได้ เพราะมีพฤติการณ์ที่จำเป็นอันมิได้เกิดจากความผิดของผู้นั้น ถ้าผู้นั้นมีคำขอ เจ้าหน้าที่อาจขยายระยะเวลาและดำเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดที่ล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องยื่นคำขอภายใน ๑๕ วัน นับแต่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง”
         ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามมติ กทค . ข้างต้น สำนักงาน กสทช. ภาค ๔ จึงได้มีหนังสือถึงสมาคมวิทยุสมัครเล่น ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นทราบมติ กทค. ดังกล่าว และหากประสงค์จะยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน กสทช เขต ๔ (จังหวัดสงขลา) สำนักงาน กสทช เขต ๑๑ (จังหวัดภูเก็ต) สำนักงาน กสทช เขต ๑๒ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) สำนักงาน กสทช เขต ๑๓ (จังหวัดระนอง) สำนักงาน กสทช เขต ๑๔ (จังหวัดชุมพร) โดยใช้หลักฐานและเอกสารดังนี้
         ๑.เอกสารหลักฐาน
     ๑.๑ เอกสารหลักฐานทั่วไป ได้แก่
(๑) ใบอนุญาตฉบับเดิม ถ้าสูญหายให้ใช้ใบแจ้งความแทน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่ราชการออกให้ รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ รูปและหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคม หรือสำเนาบัตรสมาชิสมาคม(สมาคมต้องเป็นสมาคมที่ทำหน้าที่สถานีควบคุมข่ายเท่านั้น)
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๑๔ บาท
(๓) ค่าปรับตามจำนวนปีที่ขาดต่ออายุ ร้อยละ ๒๕ ของค่าธรรมเนียมต่อปี
     ๑.๒ เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่รับรองว่า ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้พักอาศัยในพื้นที่ประสบอุทกภัย
ในช่วงเวลาที่มีสิทธิยื่นคำขอ .. ได้แก่
(๑) หนังสือรับรองว่า เป็นผู้ประสบอุทกภัย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป
(๒) คำให้การที่รับรองตนเองว่า เป็นผู้ประสบอุทกภัย โดยจะมีการบันทึกถ้อยคำในวันที่มายื่นคำขอ ณ. สำนักงาน กสทช เขตที่กำหนด

           ๒. ระยะเวลาการยื่นคำขอ
    ต้องยื่นคำขอภายใน ๑๕ วัน นับจากเหตุการณ์วันที่อุทกภัยได้ยุติลง โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องนำหลักฐานมาแสดงว่าเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของตนเองได้ยุติเมื่อไหร่ เช่น.. ประกาศของกระทรวงมหาดไทย หรือประกาศของจังหวัด เป็นต้น

               แสดงความนับถือ
             ลงนาม นายสุธีระ พึ่งธรรม
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค ๔


บันทึกการเข้า

นายชัยวัฒน์ ฉิมพลีวัฒน์
เลขที่198/41หมู่ที่ 4 เขตเทศบาลตำบลเวียงสระ
อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี 84190
ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 3x5-x-357xx-8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000984465865
HAMSIAM.COM # NO.1 HAM COMMUNITY OF THAILAND
« เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2017, 19:28:45 »

พื้นที่โฆษณา ขาย เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด+ประกัน5ปี
คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
http://www.spy-thai.com/


GPS ติดตามรถหาย ดักฟังเสียงสนทนาในรถ หรือระบุตำแหน่งรถ สั่งดับเครื่อง
ติดตามรถได้ทั่วไทยโดยไม่มีค่าบริการรายเดือน / Tel. 086-9455977
 บันทึกการเข้า
hs8iye
Hero Member
*****
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 720


081-5979632


เว็บไซต์
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2017, 19:36:58 »คาดว่าจะหมดเวลาประมาณสิ้นเดือนนี้ครับ ท่านใดที่ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่อยู่ในพื้นที่ ที่เกิดอุทกภัย มีความสนใจอยากได้สัญญาณเรียกขานเดิมไว้ใช้ หลักฐานเพิ่มเติมตามข้อ ๑.๒ ครับ

 ๑.๒ เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่รับรองว่า ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้พักอาศัยในพื้นที่ประสบอุทกภัย
ในช่วงเวลาที่มีสิทธิยื่นคำขอ .. ได้แก่

(๑) หนังสือรับรองว่า เป็นผู้ประสบอุทกภัย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป

(๒) คำให้การที่รับรองตนเองว่า เป็นผู้ประสบอุทกภัย โดยจะมีการบันทึกถ้อยคำในวันที่มายื่นคำขอ ณ. สำนักงาน กสทช เขตที่กำหนด
บันทึกการเข้า
HAMSIAM.COM # NO.1 HAM COMMUNITY OF THAILAND
   

พื้นที่โฆษณา ไฟฉายแรงๆ /วิทยุสื่อสาร /กล้องแอบถ่าย /เครื่องดักฟัง /GPS ติดตามรถหาย ระบุตำแหน่ง ผ่านดาวเทียม
คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
http://www.spy-thai.com/


GPS ติดตามรถหาย ดักฟังเสียงสนทนาในรถ หรือระบุตำแหน่งรถ สั่งดับเครื่อง
ติดตามรถได้ทั่วไทยโดยไม่มีค่าบริการรายเดือน / Tel. 086-9455977
 บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  


 
กระโดดไป:  

ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ�
ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ�


Webmaster Earn Money! By Affiliate Program 100% Pay
www.samuismile.com

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2006-2009, Simple Machines
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!